Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Lương tháng Tết

Lê Duy Phương
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 6:27 AM
 
Tuy là lương tháng không cao
Nhưng mong tháng tết thế nào cũng xôm
Lương gì mà mẹ lại ôm
Thì ra bóng điện cuối năm ế thừa
Thay lương thủ trưởng khấu trừ
Vài ba hộp bóng bao giờ bán xong (1)
Nhân viên lương chẳng mấy đồng
Vài ba hộp, còn các ông thế nào.
Lương các ông chắc là cao
Nhận nhiều hộp bán khi nào cho xong
   Lê Duy Phương
(1): Chị PTX nhân viên thu tiền điện ở phường Gia Sàng – Thái Nguyên phải nhận 2 hộp bóng điện trừ vào lương tháng tết. Về vận động cả họ hàng mà vẫn không hết. Còn lại đem ra cửa hàng đồ điện bán rẻ bị hụt mất 1,2 triệu.