Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Xin làm... "đầy tớ" !

Anh Chinh
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 9:10 PM
 
Xin làm... "đầy tớ" !
 
Vào giờ Giáo dục công dân
Tiếng cô nhỏ nhẹ, ân cần bên tai:
- Các em: chủ nhân tương lai
Xây dựng đất nước ngày mai đẹp giàu.
- Em chẳng làm " ông chủ" đâu
Xin làm " đầy tớ" để mau... lên đời
" Đầy tớ" được đi xe hơi
Được ở biệt thự, được người xun xoe
" Ông chủ" nói chẳng ai nghe
Chân bùn, tay lấm... thì mê nỗi gì!
 
 Tp Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 01năm 2009