Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Được – mất

Thụy Sơn
Thứ bẩy ngày 10 tháng 1 năm 2009 6:18 AM
 
 
Tôi được nỗi sợ hãi triền miên
Sợ mất của, sợ mất người, sợ tai bay vạ gió
Được tính vô cảm ù lỳ, trái tim băng giá
Không động đến mình, cứ làm ngơ
Được  bịt mồm, bịt tai, bịt mũi, mắt kính che mờ
Tránh bụi, tránh tiếng ồn, tránh mùi xú uế.
Mất lòng tự trọng, khi hùa theo thanh thế
Mất lòng can đảm, khi bênh vực người ngay không thể
Mất tính xấu hổ, khi tranh cướp của nhau
Đời tôi rồi sẽ đi về đâu ???
 
Hà Nội 9-1-2009
Thụy Sơn