Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mặt trái, Chung quy chỉ tại con đường

Y Phết
Chủ nhật ngày 11 tháng 1 năm 2009 9:34 PM
mặt trái
 
ngày trước nói chuyện thi đua
rất thiêng bởi có cụ Hồ cầm cân
ai ai cũng gắng chuyên cần
làm việc ích nước lợi dân không nề
ngày nay thấy chuyện tái tê
hồ sơ thành tích đi thuê cò mồi
dịch vụ báo cáo lên ngôi
đua tranh danh hão để rồi đi đâu?
thật lòng xin góp một câu
đừng khen hôm trước, hôm sau sập sàn!

11-1-2009
 
chung qui là tại con đường
 
chung qui là tại con đường
vòng vo ngoắt ngoéo vẫn thường xảy ra
sẵn tiền dụ án người ta
vừa nghiệm thu đã tróc ra từng phần
thất thoát thì đã kịch trần
ổ trâu từ đó dần dần hiện ra
còn như cái lũ ổ gà
làm sao đếm xuể để mà kêu than!
tiền đã vào túi nhà quan
hỏi thì quan tếch, chớ bàn làm chi!

11-11-2009
Y Phết