Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bệnh chạy, Bệnh lười

Y Phết
Thứ bẩy ngày 10 tháng 1 năm 2009 7:34 PM

Bệnh chạy

chạy thi là chuyện rõ ràng
ai cán đích trước đàng hoàng xứng danh
chạy điểm cóc cần đua tranh
cứ mua thày giáo tung hoành ngang nhiên!
chạy chức là phải bộn tiền
có chức rồi mới có quyền hành dân
chạy tội của lũ lần khân
cửa quan kín mấy cũng lần cho ra
chạy tiền khắp chốn gần xa
đô la hơn cả ông bà tổ tiên!
10-1-2009

Bệnh lười

đói lòng ngồi gốc cây sung
chờ cho sung rụng ung dung vào mồm!
làm thì lớt phớt lôm côm
suốt ngày chỉ tính đi ôm số đề
tính xem con đề nào về
đầu đường xó chợ ngồi lê cầm chừng
mặt thường như khỉ ăn gừng
miệng kêu nghèo đói tay bưng đĩa lòng!
cứu trợ nghển cổ ngóng trông
làm sao thoát được cảnh không đói nghèo?
10-1-2009
Y Phết