Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Vè Nước Ta

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 10 tháng 1 năm 2009 6:10 AM
  
Trần Trương
Nước Ta  thích  thú tự hào
Nhiều kẻ chạy chọt len vào ghế trên
Nước ta giờ lắm chàng điên
Cứ thích tiêu tiền ở “Rét-tô-răng”
Mấy cu đang độ tuổi măng
Ngồi trên xe máy phăm phăm phóng bừa
Nước ta nói nắng thì mưa
Nói rét thì nóng nói trưa thì chiều
Nước ta dự án hơi nhiều
“Thớt” chưa kịp ngả, ruồi bâu đã về…