Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Em...biếu xong rồi!

Hoài Xuân
Thứ bẩy ngày 10 tháng 1 năm 2009 6:15 AM
Bây giờ...chỉ...Thị...chưa ra
Phong bao...quà tết em...“boa” hết rồi
Cấp trên nhận - cấp trên cười:
Xem ra các chú là người thông minh!
Phong bì mỏng, phong bì xinh
Ơ rô cùng với Đô xanh nhẹ nhàng
Chỉ...Thị...đủng đỉnh...trên đàng
Mùa xuân...còn mải...lang thang...trên Giời
Chỉ...Thị là...chỉ....Thị...ơi!
Em biếu...xong rồi... Thị...mới...chịu ra!