Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chữa ngay bệnh này

Anh Chinh
Chủ nhật ngày 11 tháng 1 năm 2009 10:11 AM
 
Có cơ quan giữa phố phường
Đi muộn, về sớm: chuyện thường diễn ra.
Nữ thời thiếu vải, thừa da
Nam thời bài bạc, la cà say sưa.
Nội bộ đấu đá te tua.
Người tham công quỹ. Người mua chức quyền.
Thế mà báo cáo lên trên:
“ Văn minh công sở chỗ em tuyệt vời”
Bệnh thành tích nặng lắm rồi.
Đưa vào trong “ trại”, kịp thời chữa ngay.
       
    Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2009