Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Trâu cười, Rừng khóc

Y Phết
Chủ nhật ngày 11 tháng 1 năm 2009 12:30 PM
Trâu cười
 
rọ mõm trâu ở nhà quê
phòng trâu ăn lúa mỗi khi cày đồng
bây giờ ở giữa phố đông
người người đeo rọ đề phòng ho lao
em xinh vào cỡ ngôi sao
đã đeo rọ vào ai biết là xinh?
có em mặt mũi thật kinh
miệng đeo rọ bỗng thình lình dễ ưa
trâu cười người cũng hay đùa
học trâu đeo rọ dễ lừa như trâu!
10-1-2009

Rừng khóc 

rừng ơi ta đã về đây!
trông núi trọc lốc trông cây vật vờ
lâm tặc lão luyện tay cưa
cây lớn cây bé chẳng chừa cây nao
đá trơ suối lũ ào ào
trồng cây trên giấy năm nào cũng tăng
hòn đất đâu biết nói năng
làm sao chỉ mặt mấy thằng nói điêu?
tiền trồng rừng cũng mất tiêu
rừng khóc thảm khốc tiêu điều rừng ôi !

11-1-2009