Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi = QUẨN

Phạm Thị Thư
Chủ nhật ngày 11 tháng 1 năm 2009 8:38 AM
 
 
thưa ông nghĩ quẩn mất rồi
cơm dân, lương nước  ông ngồi nghĩ quanh
rỗi hơi hết họp lại hành
loa ông ông ổng tan tành hàng dong
quan liêu ông phán giao thông
biển số chẵn, lẻ, xe công, xe thường
ai đi? Ai nghỉ? Ra đường
ông chẵn hay lẻ? đoạn trường đời ông?
thói đời ông sắp qua sông
đấm “chim” vào sóng ông không sợ …giời!
 
Người gửi: PHẠM THỊ THƯ
Số 27 -1/152, ngõ 1 - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy Hà nội. Email: tuyenthu1111@gmail.com - tel: 0982 13 02 45