Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hội ta

Trần Trương
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012 5:28 AM

 TNc: Mùa kết nạp đang cận kề, năm, sáu trăm người cầm bút phập phồng xem lần này mình có lọt vào mắt xanh hội đồng và chấp hành. Thật là vui mừng Hội ta còn bao người xin vào, báo hiệu văn chương nước nhà còn vượng...Nhà thơ Trần Trương có bài "vè" nhân sự kiện này. Trang nhà đưa lên cho thêm phần náo nức chốn văn chương...


Hội Ta là Hội Nhà Văn
Chứ đâu phải Hội Nhà Ăn ,ghé vào
Hội Ta không thể tầm phào
Đâu phải “ cụ” nào cứ thích là…vô
Hội Ta đâu phải xe thồ
Chở Văn láo nháo ,chở Thơ làng nhàng
Hội Ta đâu phải Hội ..Quan
(Về hưu tao lại …chuyển sang..với mày)
Hội Ta không thể bài bây
Cứ ngấm.. “hổ cốt” là đây ..tán thành
Không thể nửa dấm , nửa chanh
Để nàng  đưa đẩy, để anh thập thò
CHẤP HÀNH xin chớ lơ ngơ
Đừng ban “ơn huệ” bằng nhờ .. “lót tay”
Năm nhăm (55) năm một bề dày
Hội ta đông đúc mỗi ngày một vui
Nhưng văn chương lại tụt lùi
Thơ khoe HIỆN ĐẠI xa rời ca dao
Văn thì toàn SEX đưa vào
Cứ tưởng “trẻ hóa”, khác nào trẻ …con
Rồi thì hội thảo véo von
Bốc thơm nhau đến tận  hòn núi cao
Rằng văn có biết không nào
Quan thì tham nhũng ,đồng bào thiếu ăn?
Hội TA là Hội Nhà Văn
Cái TÂM phải sáng cái TẦM phải cao
Giúp nhau bút lực dồi dào
Để TA mãi mãi tự hào HỘI TA…