Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện xưa và nay

Chu Văn Keng
Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012 4:58 AM

Đem nay để nhớ thời xưa
Để xem thế sự đong đưa thế nào?

Nhớ thời chẳng cách là bao!
Đại Thần lũng đoạn…Lao đao dân tình
Thầy Chu * thấy thế bất bình
Dâng Thất Trảm Sớ hành hình quan gian

Thời nay sao lắm Sâu-Quan?
Một bầy nhung nhúc…Bất an đêm ngày
Xưa – Nay đều đúng câu này:
“Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan“

Nay cần có một Minh Quân
Dùng nhiều “Trảm Sớ“ để dân tôn thờ…

* Chu Văn An – Triều Trần

Hà-Nội, 15.8.2012


Chu Văn Keng
Berlin -CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360
E-Mail: cv-keng@gmx.de