Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Họa th[ Thu điếu

Hoàng Tấn Đạt
Thứ bẩy ngày 3 tháng 11 năm 2012 8:02 PM

CÂU CÁ MÙA THU
(Thu Điếu)

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Nguyễn Khuyến


XẠ ĐIỂU
Phụng họa thơ cụ Nguyễn Khuyến

Chích chòe trên ngọn trúc cheo veo
Mặt nước in hình giống tí teo
Cây ná lão ông vùa thấy phựt
Hòn bi thằng cháu cũng nghe vèo
Đâu dung túng mãi phường leo lẻo
Há mặc kệ hoài lũ tẻo teo
Loại ấy coi chừng reo rắc dịch
Nên cho lộn cổ xuống ao bèo

Hoàng Tấn Đạt