Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Người đi không dừng lại

Trần Trung
Thứ bẩy ngày 3 tháng 11 năm 2012 8:42 PM


Người đi
Dài trên Phố
Hương sữa xưa
Vui buồn...
***
Có một thời
Xa quá
Phố Xanh
Gầy-Thanh-Cao
Dâng ngọt ngào Hoa sữa
Đa mang
Trời Thu-Vàng.
***
Chạnh lòng
Thời năm đói
Hơi may
Run
Phố dài
***
Thu qua
Thu lại tới
Trên sáu chục năm rồi
Bâng khuâng Hồn xưa vọng
Người đi
Mỏi mòn trông...
***
Người đi
Dài thêm Phố
Náo nhiệt Cái-Thời-Nay
Vàng-Thau sánh vai cùng Thật-Giả...
***
Sông Hồng nặng phù sa
Tràn xa
Không dừng lại.
***
Người đi-Ta cùng đi
Gầm rung Con-Sóng-Đỏ
Nghen lòng
Hương-Sữa-Xưa...
***
Ta soi lòng vào nhau
Không nói
Thương biết mấy cho vừa.
Người đi
Người đi
Người đi...
Không dừng lại!


 HÀ NỘI Tháng 8/2012.