Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Gốc

Đỗ Đức
Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2009 5:38 AM
Nước lấy dân làm gốc
Quan lấy tham làm gốc
Dân lấy gian làm gốc
Tham nhũng lấy quyền làm gốc
Điện lấy tiền làm gốc
Xăng dầu nuôi giá cao làm gốc
Cảnh sát lấy phạt làm gốc
Nông dân lấy khổ làm gốc
Đền bù lấy cướp làm gốc
Kinh doanh lấy lừa làm gốc
Vận chuyển lấy chở quá tải làm gốc
Cọc tiêu lấy cốt tre làm gốc
Họa sĩ lấy tranh chợ làm gốc
Làm báo lấy lề phải đường làm gốc
Chống tham nhũng lấy thua làm gốc
Sáng tạo lấy cop pi làm gốc
Gái lấy chân dài làm gốc
Trẻ con lấy vú mẹ làm gốc
Đói lấy nước lã làm gốc
Ựa cơm lấy sân gôn làm gốc
Đầu cơ đất lấy sân gôn làm gốc
Con nhà giầu lấy sữa mêlanin làm gốc
Đua xe lấy liều mạng làm gốc
Nhà giàu lấy xe sang làm gốc
Học lấy bằng giả làm gốc
Tiến sĩ lấy tiến sĩ giấy làm gốc
Chạy chức lấy tiền làm gốc
Buôn bán lấy đánh quả làm gốc
Điều tiết giá cả lấy người giàu làm gốc
Giá cả lấy cướp bóc làm gốc
Thuế lấy ép làm gốc
Bòn rút lấy dự án làm gốc
Lừa lọc lấy dự án làm gốc
Xử án lấy chậm làm gốc
Con lấy bố làm gốc
Bố lấy con làm gốc
Con ông lấy cháu cha làm gốc
Lo tương lai cho con lấy thế làm gốc
Vun tương lai cho con lấy tiền làm gốc
Bọn lêu lổng lấy ma túy làm gốc
Si đa lấy ma túy làm gốc
Bọn cướp bóc lấy đểu cáng làm gốc
Bọn mua quan bán chức lấy lưu manh là gốc
Vợ lấy chồng làm gốc
Chồng lấy vợ làm gốc
Qùa biếu để các bà vợ cầm làm gốc
Tiền lấy suy thoái làm gốc
Chứng khoán lấy lướt ván làm gốc
Chứng khoán lấy nằm sàn làm gốc
Lúc hết tiền ta lấy vợ làm gốc
Hết tất cả lấy quan tài làm gốc
Quan tài lấy đất làm gốc
Sự sống và sự chết lấy đất làm gốc!

4/3/2009( chưa hết he he)