Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Đuổi hàng …Rong

Trần Trương
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009 5:56 AM
 
Đuổi hàng …Rong
 
Công an ,quản lý thị trường
Ngồi xe rong ruổi khắp đường Thủ đô
Lênh phênh quanh trục Bờ hồ
Đi hết tám giờ…bắt được một “Tên”
Một “tên” quang gánh yếu mềm
Có vài quả quýt, lại thêm ít soài
Đôi chân bà đã mệt nhoài
Chạy “QUAN” không được,bị “Đầy” lên ..xe
Các “Quan” sung sướng ,hả hê
Tốn xăng chả lẽ.. đi về tay không
 
 
Nếu tăng cháu thắp đèn dầu
 
Nghe tin rằng Bộ Công Thương
Muốn tăng giá điện nhằm “tương” dân nghèo
Bởi vì Điện thiếu tiền “ tiêu”
Tiêu vào thất thoát,tiêu vào mở mang?
Tiêu vào những thứ…mất oan
Tiêu vào quỹ thưởng còn đang…thiếu tiền
Tiêu vào những thứ thăng thiên
Thích tiêu là bởi độc quyền được tiêu
Làm dân khổ phận phải chiều
Tăng giá, cháu thắp đèn dầu là…xong