Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THơ dự thi - OObama, Chuyện khí...ga

Vũ Hiển
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 9:12 PM

                 Vũ Hiển  
                          Ô-BA-MA …
 
                Ô - ba- ma  , “Ồ - bà - mà “ 
           Dân Mỹ bỏ phiếu - thế là lên ngôi 
                Chẳng “ truy “ lý lịch… ba đời 
           Chỉ so chữ Đức , chữ Tài  ai hơn
                Chẳng cần phân biệt trắng, đen
           Cãi nhau loạn xạ mấy phen tranh giành 
                Chẳng trù đập , không thù hằn
           Ai tài , ai giỏi thì dân tôi… bầu 
                Tiếng khen nức nở hoàn cầu
           Bên  TA không có , bên TẦU cũng…Không ! 
                                              
                                                      12-1-2009 
                                                          

                        CHUYỆN…KHÍ GA  

                      Gió  lùa tê tái trời Âu  
              Tuyết rơi ngập trắng mái đầu…tuyết rơi 
                      Khí ga Nga “khoá” mất rồi
               Bây giờ chết cóng khóc cười sao đây !
                       Ki-ép * thích ngả về Tây
               Khoá ga  “ bác” vặn xem mày đi đâu ?
                       Khôn hồn thì hãy mau mau
            “ Tiền trao cháo múc “ trước sau mới là…  
                        Cũng hay  cái chuyện…khí ga 
                Xem đi , xét lại , ngẫm ra …ối điều !
                                                                     12-1-2009          

        _____________________________                                                                  
        *  Kiev : Thủ đô  Ukrainia ( Nguyên là thành viên của Liên Xô cũ )