Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Nước ngập, Sành điệu

Nguyễn Đức Sơn
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 8:24 PM

                                                                                                        
NƯỚC NGẬP
 
Hà Nội nước ngập mọi nơi
Phen này tôm cá dong chơi phố phường
Đường xá biến thành kênh mương
Những vật nổi được làm xuồng để bơi
Lỗi này đâu phải tại trời
Rừng xanh đốn trọc - nước trôi khỏi nguồn
Nhà cửa cơi nới luôn luôn
Quy hoạch tắc tị nước tuôn đằng nào
Nước bay hơi đến thiên tào
Ngọc Hoàng quát hỏi “Đứa nào đốn cây “
SÀNH ĐIỆU
Hôm qua vợ đẻ con trai
Hôm nay phấn khởi trổ tài làm cơm
Ra chợ mua gạo mua tôm
Xem giá mà nổi cả rôm vào lòng
Túi có mấy trăm ngàn đồng
Làm một mâm cỗ là xông xênh rồi
Nào ngờ khốn cái thân tôi
Mua được nước mắm thì thôi mua hành
Túi tiền tiêu sạch sành sanh
Làm sao cho bữa tiệc sành điệu đây