Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Tuyền (2)

Nguyễn Vĩnh Tuyền
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 6:14 AM
 
ĐÃ TRẢ TÊN CHO EM
sao trêu em mãi thế anh
dưng mà em thích nên …đành để nguyên
tên Tuyền giờ hoá ra Quyền
tên này thích nhất, chắc hên từ rày
em đang rất khoái tên này
thì anh lại quyết trả ngay tên đầu
tên cha mẹ đặt cũng ngầu
lạc tên tưởng chết, vợ rên ồi  ồi
khúc kha khúc khích bẩy hồi
vợ em hét toáng chồng tôi: "sống rồi!"

----------===o0o===----------
NOANH QUANH LÓ NẠI NÒNG VÒNG

Anh ơi rừng lét rậm rì
Thơ em  nuồn nách phải đi đường vòng
Mail trước gửi thế tưởng xong
Lào ngờ ló nại nòng vòng về em
Ba chục bài dưới nguyên tem
Em sửa một tí lại đem gửi niền
Gửi mail qua lét không tiền
Gửi đi, gửi nại sợ phiền Ông Anh
Thơ em giống ổi ương xanh
Anh giấm thêm nhé! Niệu thành ...ổi ngon???
----------===o0o===----------
Người gửi: Nguyễn Vĩnh Tuyền
Trân Trọng & Cảm Ơn Anh Trần!
Vtt.
1.
THÔNG BÁO 1:
Nhường Trân mở cuộc thi Thơ
hiền tài khắp chốn cầm tờ ghi tên
các em được phép bên trên
các anh phía dưới được quyền ưu tiên
khúc kha anh khích em liền
khúc khích em nhớ đầu tiên bóp cò
chúng mình hợp sức cùng lo
bài hay, bài dở sao cho đủ đầy
truongnhan: "Chủ Khảo", các thầy
công minh, chính trực điều này …hết chê!
2.
THÔNG BÁO 2:
loa loa trang oét (web) bác Trần –
Nhương mở một cuộc ghép vần mười câu –
khúc khích, từ ngay ngày đầu –
tháng mười hai nắm (năm)nghe đâu hai lè (lẻ)-
tám, đến hết tháng giêng nè
của hai lẻ chín. Bạn bè mời tham –
dự cuộc thi thơ. Rất cam (cảm) –
ơn các bạn đã cùng tham gia đầy  –
đủ, khắp các nới (nơi) đó đây,
các thành phần đã cúng (cùng) xây trang oẹt (web)…
3.
THÔNG BÁO 3:
tôi, anh cu ngố tỉnh le (lẻ)
nhẩy đại vào nét, đọc nghe Bác Trần –
Nhương. Thấy trang Web bần thần -
trước việc thi thớ (thơ) ghép vần mười câu –
khúc khích. Nghe cũng rất ngầu,
vồ vội bàn phím vò đầu, gãi tai.
ghép lời, ghép ý dông dài
ba mươi bài thớ (thơ) mất hai ngày trời
thơ tôi dớ dẩn, dở hơi
kính mong Trưởng Lão nghe chơi. Cảm phiền!
4.
KHÚC KHA KHÚC KHÍCH (I)
Ai người khúc khích cùng ta
Khúc kha một tí gọi là lấy vui
Vén màn hình nào cùng chui
Đầu thò vào net tay vời em – tơ (enter)
Bác Nhương mở cuộc thi thơ
Khúc kha khúc khích được rờ lung tung
Rừng người, rừng net lùng bùng
Rờ người, rờ net …rờ cùng nhau chơi
Thi thơ ai cũng được mời
Vén, chui, rờ rẫm… mọi người cùng vui
5.
KHÚC KHA KHÚC KHÍCH (II)
Ai ơi khúc khích với ta
Khúc kha một tí mình cà nhau vui
Vén chăn mình rúc, mình chui
Đầu nghiền web-word, xin mời enter
Bác nhà có mấy tập thơ
Khúc nào hay nhất được rờ tứ tung
Rừng net thơ đã bập bùng
Rờ tay vào net, rờ cùng người chơi
Thi nhân bia, rượu sẵn mời
Vén đêm rờ, bóp (post) để người được vui
6.
KHÚC KHA KHÚC KHÍCH (III)
Ai vào rừng net cùng ta
Khúc kha khúc khich ta và người vui
Vén câu chữ chúng mình chui
Đầu nghiêng sang trái tay cời em-tơ (enter)
Bác, em chung một tình thơ
Khúc ngâm thích nhất khúc rờ lật tung
Rừng thơ thẩn khéo bão bùng
Rờ rẫm, rờ rệt, rờ cùng, rờ chơi…
Thi rờ đã cắt, xin mời
Vén màn về nhé, chào người. Chúc vui!
7.
KHÚC KHA KHÚC KHÍCH (IV)
Ai người quê ở đâu ta
Khúc ca hay rứa (lắm) rậy (vậy) là cùng rui (vui)
Vén dèm cửa net, nào chui
Đầu soi bàn phím, mắt nơi em-tờ (enter)
Bác dạo nhạc, em mần (làm) thơ
Khúc ca  thiệc (thật) chuẩn em rờ hoành tung
Rừng rui (vui)  rào (vào) đoạn sắp bùng
Rờ tay dò dẫm mình cùng rào (vào) chơi
Thi nhau khúc khích em mời
Vén dùm em bức màn người chào rui (vui)
8.
KHÚC KHA KHÚC KHÍCH (V)
Ai từng vào net với ta
Khúc kha là khúc khích nhà cực vui
Vén màn chào hỏi rồi chui
Đầu vào tận phím nếm mùi enter
Bác Trần Nhương khoái thi thơ
Khúc kha khúc khích em rờ, em tung
Rừng em đang ngọn lửa bùng
Rờ rờ cho đã rồi cùng nhau chơi
Thi thoảng em sẽ lại mời
Vén váy em lội với người cho vui
9.
BỜM GIÀ
Bờm già ngàn tuổi Bờm ngồi
Khúc kha khúc khích Bờm cười rất tươi
Phú ông Bờm đã đổi đời
Ô che, lọng phủ một trời buôn gian
Bờm xưa quạt mo, quạt nan
Bờm nay quạt đứng, quạt bàn, quạt cây
Bờm tá lả, Bờm thịt cầy
Bờm Quan, Bờm Tướng, đầu đầy mưu mô
Bờm võng lọng, Bờm dù  ô
Bờm lớn, Bờm bé, bờm Ô-tô Bờm…
10.
BỜM TA
Bờm ta nay đã luống tuôi (tuổi)
Khúc kha khúc khích trong buổi (…) toạ đam (đàm)?
Vợ Bờm chẳng xính (xinh), không đam (đảm)
Ăn dở tạ tám cam sành Bố Ha (Hạ)
Suốt ngày ngồi chơi tá la (lả)
Dưa lê buôn chuyến (chuyện) giỏi cà (cả) mặc ca (cả)
Xí gai (gái), điệu đáng (đàng), tá hoa (hoả)
Mũi nho (nhỏ), mắt lướn (lươn) mồm loa da phần (phấn)
Ngày nào Bờm cũng phấn chần (chấn)
Toạ đàm Bờm cứ tần ngần nhớ vơ (vợ)
11.
BỜM TÂY
Bờm Tây du nịch hồ Hoàn
Kiếm. giữa Hà Lội gặp toàn chuyện buôn (buồn) -
cười. Bờm ngồi ăn bánh cuôn (cuốn)
níu no Bờm lói nuôn nuôn tiếng Tầy (Tây)
rằng xiên thịch (thịt) chó là mây (mấy)
trăm đồng tiềng (tiền) Việc (Việt), tôi đây sẽ trà (trả)
khoái khẩu Bờm gọi nẩu gà -
chọi. Ăn xong vác quạt ra Hồ Tầy (Tây)
bỗng Bờm CHÂN ĐẤT cứ bầy -
hầy, Đổi quạt mó (mo) lấy giầy Bờm Tây.
12.
NHIỄU BỜM
Bờm già, Bờm ta, Bờm Tây
Bờm bao nhiêu loại, Bờm đầy ngoài kia
Bờm buôn Ô lọng, buôn bia
Bờm dăm vợ trẻ, Bờm thia lia tình
Bờm Tây Ba - lô xứ mình
níu no giả ngọng săn, rình ca ve
loạn Bờm toàn lũ ba que
nhốt chung một dọ thả bè trôi sông
tìm xa xưa giữa gió đồng
chơi với Bờm Việt thuở không nhiễu Bờm…
13.
CÒ MỒI
con cò lách lả lách la
lách từ nhà nghỉ lách ra phòng chờ
ở đây có lắm kẻ khờ
chính sách chẳng rõ lờ mờ tờ khai
chữ tài hoá cuốc chữ tai
chữ chính loá mắt thành hai chữ trình
cò mồi khi ấy rập rình
tỉ tê bài vở tỏ tình cậy tin
ngu ngơ, khờ khạo, mải nhìn
cò rinh cả túi …thình lình cò bay
14.
NHĂNG CUỘI (I)
Cuội xưa không ở cung trăng
bởi hay dối trá mới thăng lên trời
miếng ngon Thượng Đế cũng mời
Hằng Nga xinh đẹp Ngài thời ban cho
sinh ra một đống bụng to
đứa đầu lợn, đứa đầu bò …lại tham -
lam, nhũng nhiễu khắp cõi trần –
gian. Đang đục khoét dân lành bấy lâu –
nay. Xin khúc khích mấy câu
bỏ dọ tham nhũng một sâu cúng Trời!
15.
NHĂNG CUỘI (II)
Cuội lên trốn ở cung trăng
dối cha, dối chú, lừa Hằng Nga yêu –
đương. Gốc đa rỗi buổi chiều –
nay, ngồi thổi sáo bao nhiêu bài lừa:
ba hoa chích choé (choè), ẩu bừa
ăn đòn nhừ tử chẳng chừa được tinh (tính) –
cách: _ hại bạn kiểu súc sinh
của hắn. _ phản chủ nghe kinh khùng (khủng) _ lừa -
thầy đê tiện tởm kinh thua –
kiện; bỏ nghề, chết đói chưa chịu thà (tha)…
16.
BỜM CHÂN ĐẤT
Bờm chân đất về Thủ Đô
chê người thành phố đi bô (bộ) kém hằn (hắn)
đường rừng, đóng khố, khoác chăn –
chiên. Chân không giấy (giầy) băng băng đi lùng (lung) –
tung. Vách đá tai mèo dừng (dựng) -
đứng, toàn đá gán (gan) gà rừng Bắc Thai (Thái).
ngã tư xe máy hắn lai -
vợ vượt đèn đỏ nói sai công àn (an)
mua xe nghe dặn chủ bàn (bán)
đèn đỏ phóng nhánh (nhanh),đèn xành (xanh) dừng ngay!!!???...
17.
THÍCH ƠI LÀ THÍCH…
Nhảy vô trang web Trần Nhương
Văn, thơ, tranh vẽ…lạc đường khó ra
Mò mẫm sang chốn thi ca
Thích ơi là thích thế là …khúc kha
Khúc khích anh ngoáy, em la
Cười ngây, cười ngất đôi ta post hoài
Anh khúc kha dăm bảy bài
Em thích, khúc khích cũng vài ba trang
Bác Nhương "chủ khảo" bàng hoàng
Anh nhì, em nhất - cả làng vỗ tay!
18.
CUỘI ĐẤT
chồng em quê ở Cung Trăng
cha truyền con nối dở thằng dở ông
sáng sớm ra ngắm bờ sông
buổi trưa ngắm núi, ngắm đồng chiều hôm
chuyện Tây, Tầu: hắn rất rôm
sóc đĩa, tá lả hắn xôm nhất vùng
vợ con luôn bị hành hung
bạo lực, gia trưởng cả vùng hãi, kinh
dối như Cha Cuội Thiên Đình
chồng em Cuội Đất …đa tình, gian, tham!...
19.
ĐẠN…
đạn ria, đạn pháo… đì đoàng
bắn cho quan chức …đàng hoàng phất lên
không tẩm độc, đạn tẩm tiền
bắn chưa đủ đạn, cảm phiền. Bắn thêm!
bắn ngày rồi lại bắn đêm
bắn đường cao tốc, êm đềm phòng the
bọn lách luật bắn mới ghê
tiền đô bạc triệu …đất quê tan tành
tham nhũng đại bác hoành hành
gái, trai, già, trẻ, dân lành… điêu linh!
20.
CÒN LÂU
quan Mão ngồi ở trên cao
hỏi thăm bọn Tý: "Thế nào? Năm Trâu?"
dạ bẩm: "Suy thoái bấy lâu
long mồm, lở móng năm Trâu chắc dù
chúng con đời sống tù mù
dân tình đói kém chẳng bù trước đây…"
Mão phán: "Này! Chớ bầy hầy
tao thấy chúng mày vẫn hốc đầy bao
suy thoái thì đã làm sao
chết dân chứ chết được tao. Còn lầu (lâu)!"

21.
ĐỎ ĐEN
mịn màng, mơm mởn, mảnh mai
em cặp với một điển trai đa tình
bảnh bao, bầu bĩnh, bộ binh
Sỹ quan, lon tá, chí tình cùng em
đụng đầu đâu đó đỏ đen
vợ chàng bắt gặp đánh ghen tơi bời
ngẩn ngơ người nghén ngậm ngùi
hiểu ra chuyện đã đến hồi bụng to
mang mông mời mọc mặt mo
sở khanh bỏ chạy em lo trọn đời!
22.
TRẦN TỄU (1)
có bọ (bố) Trần Tễu tỉnh no (nọ)
mua được chiếc xé (xe) reo hò xuống phô (phố)
đánh võng lại vượt đèn đo (đỏ)
công an đuổi bắt tóm cô (cổ) phạt giàm (giam)
chầy cối, cãi vã, nói nham (nhảm)
kêu oan con nít chúng lam (làm) hại bò (bọ)
chúng xúi bọ đừng lọ mo (mọ)
đèn xanh đừng đí (đi), đèn đo (đỏ) phóng nhành (nhanh)
họp thôn nói kỹ ở bàn (bản)
thấy đỏ thẳng tiến sao toàn phải dưng (dừng)???...
23.
TRẦN TỄU (2)
Tễu tôi nay đứng mặt đường
tay cầm gậy trỏ để hương (hưởng) lộc đời:
không đội mũ, lai ba người
giấy tờ xe, bắng (bằng) xin mời trình ra
biết lỗi chửa? Không có ha (hả)?
"đầu tiên" làm luật Tễu tha cho đì (đi)
"Cảm ơn(?)" – "Dạ! không có gì!,
thời nay thế cả, thôi thì luật chung(!)"
- trăm năm trong cõi tham nhung (nhũng)
nghề Tễu tôi cố sánh…cùng mọi nganh (nghành)
24.
KHÓ KHÔNG
khó không khúc khích khúc kha
mịn màng mơn mởn mặn mà một mâm
nghi ngơ ngon nghẻ ngấm ngầm
hai hơi hối hả hỏi hầm hay hâm
ậm à ậm ạch ầm ầm
thật thà thích thú thì thầm thế thôi
có con cà cuống cả cười
tí ta tí tởn tả tơi tan tành
xôn xao xí xớn xắp xanh
thông thạo thất thế thì thành …thi thơ
25.
PHIM TA
phim ta thường bốc thơm nhau
tivi bật tắt tìm mau phim người
giọng kịch nghe rất buồn cười
trăm khúc như một ông trời chắc mê(?)
đạo diễn như cô giáo quê
dỗ trẻ đóng kịch  ồ  ề  ganh đua
góp ý mãi chẳng ăn thua
khúc kha khúc khích …con cua, con cò
vì rắn là một loài bò –
sát hai chân …để phim cò, phim cua…
26.
QUÊ TÔI
quê tôi ở xã Hành Dân
có một con dấu mươi lần chửa xong
đi lên, đi xuống lòng vòng
chủ tịch đi họp, trưởng phòng đi …xia (i-a-hỏi)
sổ đỏ, công chứng …đóng bìa
đất đai, lệ phí, ăn chia… bùng nhùng
hành Dân, Hành Chính khốn cùng
quê tôi đầy tớ hãi hùng như vua
đổi tên xã - chả ăn thua
số trời đã định: cáy cua máy, đào…
27.
CHỒNG EM (1)
chồng người áo rách em thương
chồng em quần rách đứng đường chẳng vương
chồng người chăm chỉ nhún nhường
chồng em bạo lực vẫn thường tiu em
hết tá lả lại đi đêm
có chút vốn liếng chồng em rút, bòn
em can ngăn là no đòn
chồng em bỏ đói vợ con héo mòn
chồng người tử tế, thơm, ròn
chồng em Thượng Đế em còn kêu chi?!
28.
CHỒNG EM (2)
chồng em hứa hão đã lâu
bỏ em đi với một sâu bịch, bồ
tài sản em mấy triệu đô
chồng em khoét mỏ mang cho ả đào
số em khổ thấp, khổ cao
khổ lên, khổ xuống chồng nào yêu đâu
đời em chót vướng lưỡi câu
của phu đào mỏ …đến chầu giời thôi
chồng ơi, chồng hỡi, chồng hời
bỏ em, em sẽ cầu trời độ cho!
29.
THÂN TÔI
thân tôi tiến sĩ nước ngoài
đỗ hai bằng đỏ …gặp bài lôi thôi:
"tôi về nước khoá vừa rồi
cơ quan cũ mất chỗ ngồi ngày xưa…"
hỏi ông tổ chức xin thưa:
" cháu ông thủ trưởng cũng vừa về thay(!)
phong bì cháu nó còn đây
vượt xa bằng đỏ bên Tây, bên Tầu(?)…"
về thôi tiến sĩ quay đầu
phong bao trăm triệu đi hầu quan trên!
30.
KHÚC KẾT
khúc kha khúc khích khật khừ
cuộc thi sắp hết bây chừ biết răng?
khai khôn, khổ khiếp, khó khăn
thi thơ sợ loại …chùm chăn ngủ hoài
khen khấm khá khấp khởi khoài
cúi đầu cầu cứu thôn Đoài, chốn Đông
khò khè, khập khiễng, kém khôn
ngôn đồng đã thiếu, ngữ sông lại cùn!
khẽ khàng khai khẩn, không khùng
cuộc thi suýt nhất …Chào Mừng Trần Nhương!
………………………………………………………
Nghĩa Đô,
Ngày 07 + 08 - 01 – 2009
Kính mail: Nguyễn Vĩnh Tuyền
Vtt.