Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Lời nguyền, Viết di chúc, Súp tình...

Bùi Văn Ân
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 8:21 PM
 

Bùi Văn Ân
 
Lời nguyền
… Phù thủy hạ một lời nguyền
Rằng con anh chị lớn lên sau này
Gọi tên ai- nấy chết ngay
Lời nguyền độc địa- ai hay trên đời
Bé con chập chững đi rồi
Gọi mẹ mẹ chết ra người cõi tiên
Gọi bà bà cũng chết liền
Gọi bố bố nhắm mắt nghiền chờ đây…
Anh hàng xóm chết lăn quay!
Bố ngồi nhổm dậy… tao hay chuyện rồi.

Viết di chúc

Ước gì thiên hạ cùng cười
Để cho Trái đất nổi sôi tròng trành
Ước gì mái tóc cứ xanh
Để cho thiên hạ toàn anh với nàng
Nếu như không có lá vàng
E rằng chẳng có xuân sang mọi nhà
Nếu như trẻ mãi không già
A ha! Thiên hạ toàn là cụ non
Trăm năm cụ cứ sòn sòn
Viết di chúc dặn bồng con lên giời

Súp tình

Ngọt ngào vị súp tình yêu
Của hai đầu bếp khéo chiều lòng nhau
Lửa lò nhen nhúm ban đầu
ấm lên từng bước nhớ câu bén dần
Đừng ham cháy vội áp gần
Xém khê nồng khét thêm phần khó ăn
ủ cho khéo men lên dần
Chín mùi xem lịch lên mâm là vừa
Dẫu chờ già sớm non trưa
Có thèm chỉ nếm chút vừa “thơm” thôi.
 

Vợ giả
Đồn rằng họ sướng như tiên
Vợ được vợ giả như lên thiên đường
Vợ giả sực nức mùi hương
Trong khi vợ thật ẩm ương tương cà
Vợ thật cơm nguội nhà ta
Còn như vợ giả ối a! tình bằng
Tình bằng phở tái thăng hoa
Vừa mát vừa bổ khi ma đói lòng
Đói lòng ma đói lòng thòng
Lòng thòng ma đói lượn vòng ối a

trẻ và già
Nếu như riêng tuổi trẻ cười
E người cao tuổi ngồi chơi đuổi ruồi
Nếu như thiên hạ cùng cười
E rằng trái đất nổi sôi tròng trành
Nếu như mái tóc cứ xanh
E rằng thiên hạ toàn anh với nàng
Nếu như không có lá vàng
E rằng không có xuân sang mọi nhà
Nếu như trẻ mãi không già
E rằng thiên hạ toàn là cụ non
 
Buồn trông

… Buồn trông rau cỏ dầu dầu
Thuốc sâu ẩn hiện một màu xanh xanh
Buồn trông câu cá đầu ghềnh
Cặp kè trai gái dập dềnh buông phao
Buồn trông đất thấp trời cao
Chân mây mặt đất một màu chơi vơi
Buồn trông tắm nóng từng đôi
Choai choai rúc rích có trời biết a
Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui liệu có được và trống canh.