Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHUYÊN CỤ VŨ KHIÊU

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 9:31 AM
Vũ khiêu ơi cụ già rồi
Quá trăm tuổi nặng việc đời làm chi?
Trâu quá sá mạ hết thì
Danh mang đã chán còn gì thiếu đâu
Anh hùng lao động tự lâu
Hán Nôm mang nặng cả đầu mà chi
Còn bao nhiêu nữa bán đi
Xin cụ chớ có thị phi viết liều
Các nơi thuê viết văn bia
Chố này cũng giống chỗ kia lạ lùng?!
Như tranh Hàng Điếu in chung
Chỉ ghi địa chỉ đem dùng là xong!
Cụ thì còn thiếu chi ĐỒNG
Lương tháng mấy triệu, anh hùng cộng thêm
Quá nhiều tiền chớ nên thèm
Để họ đàm tiếu lèm nhem sao đang ?
Cái danh cụ quí hơn vàng
Vài câu đối nịnh họ mang ra bình
Trúc nào mà trúc không xinh
Quan nào mà chẳng tận tình vì đân!?
Người đâu có phải Thánh Thần
Cụ khen,cụ nịnh chẳng ngần ngại câu
Trăm năm trọc cả mái đầu
Mà sao cụ vẫn kiếm mầu cho ai?
Khổ thân cho cụ - người tài
Vẫn còn cày chữ - Bai Bai- chưa về..
Nguyễn Văn Diệp