Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƠ VỊNH ẢNH CỦA NGUYỄN VĂN DIỆP

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2016 4:04 PM


Mách bác Nông phu

Xem một bức ảnh của Trần Nhương
Đê vắng thỏa Tiên buổi giáng trần.
Nõn nà kiều diễm sức đang xuân
Nhũ đào đôi trái phô toàn diện
Giếng ngọc một khoang lộ bán phần.
Gặm cỏ trâu non nào thấy cảm
Ngó Tiên lão trượng những bần thần!
Tấm voan chân vướng sao không kéo?
Tiên nữ đang mong được khỏa thân..
Thương bác nông dân

Một vùng đê vắng mênh mang
Con trâu vô cảm trước nàng Tiên sa.
Nõn nà hơn cả Ê Va
Che hờ chỗ “kín” chỉ là gợi khơi.
Nông phu sao chịu yên ngồi
Đăm đăm đôi mắt ngắm nơi “vô cùng”!
Mảnh voan làm vướng chân ông.
Can chi không kéo cho thông “cửa đời”?
Khát thèm cũng phải chịu thôi.
Trần Nhương hắn chỉ cho ngồi ngắm Tiên!!
15 – 2 -2016 Nguyễn Văn Diệp