Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BỖNG DƯNG

Y Phết
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016 5:35 AMBỗng dưng bô xít khơi khơi

Rước “dự án lạ”, gọi mời ngoại bang

Bỗng dưng “thương lái” vét hàng

Vét từ đỉa đói vét sang dễ điều

Bỗng dưng kẻ lạ quá liều

Ngang nhiên ỷ thế, dở chiêu trò lừa

Bỗng dưng đại họa formosa

Môi trường hủy hoại, dân ta chết dần

Bỗng dưng những kẻ lừa dân

Đồng tiền mờ mắt, bất nhân làm liều

Bỗng dưng...chuyện lạ quá nhiều!

Làm sao rửa được những điều trái ngang?

Y PHẾT