Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN QUAN VÀ DÂN

Trường Hải Lê Văn Đông
Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015 3:51 PM
Thường dân lao động chuyên cần
Cái ăn cái mặc góp phần lo toan
Xây nhà sắp ghế cho quan
Mong sao cuộc sống vẹn toàn bình yên.
Những mong gặp được tài hiền
Kinh bang tế thế thuận thiên nhân hòa.
Xem ra trong cõi người ta
Vương quan tốt xấu nhập nhòa trắng đen.
Minh vương “ Dân vi bản” tiên
U vương “ kênh kiệu”, lộng quyền vời xa.
Công đường coi tựa việc nhà
Ra uy truy xét phiền hà dân sinh…
Lệnh truyền, rút lại … rối tinh
Vụ thường dân dám luận bình mặt quan.
Buồn cười chuyện ở An Giang …
Hay là phổ biến nước Nam nhà mình ?!?!
Đỉnh Sơn, 27/11/2015
Trường Hải Lê Văn Đông