Trang chủ » Khúc kha khúc khích

FORMOSA!

Y Phết
Thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2016 9:49 PM
Formosa? Fomorsa???

Rước vào thảm họa, dân ta kêu trời!

Giời ôi giời hỡi là giời

Sao không chỉ mặt lũ người bất nhân?

Rắp tâm làm hại lương dân

Phần nào chúa hưởng? Đâu phần các quan?

Miệng thì xoen xoét vì dân

Đô la đấm miệng cóc cần đến ai

Chuyện Formosa còn dài dài

Chờ xem nhà chức trách trổ tài mần răng?

Hay vẫn tiếp tục gia tăng??????