Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯ NGỎ GUỈ NHỮNG KẺ HÁM TIỀN VÀ COI THƯỜNG LUẬT PHÁP

Thư ký thời đại
Thứ bẩy ngày 21 tháng 12 năm 2019 9:42 PM
C:\Users\Administrator\Desktop\TUAN SON.jpg


Vợ là chỗ dựa của chồng

Nhiều thằng vì vợ mất không uy quyền

Nhiều thằng vì quá ham tiền

Làm cho con vợ buồn phiền quanh năm

Nhiều thằng giao giảng mị dân

Khi thành bị cáo mặt đần nghệt ra

Nhìn hai thương thư hầu tòa

Đúng là quả báo thiên la nó hành

Được o bế thăng tiến nhanh

Sống thiếu nhân cách dễ thành củi tươi

Gặp thời Lò cháy rực trời

Củi tươi vô cũng đi đời nhà ma

Biết điều sống đừng gian tà

Giữ gìn nhân cách mới là người khôn

Luật pháp là phải thượng tôn

Đừng kiểu gian dối không tồn tại đâu

Nhất là nhũng kẻ đã giầu

Lại còn ăn của ruồi bâu làm gì

Luật pháp là phải thực thi

Có sao dùng vậy, cớ gì trắng xanh?

Sống mà lừa đảo loanh quanh

Vun vén vụ lợi dễ thành cửi tươi

Vào lò thiên hạ chê cười

Để di chứng xấu bao đời cháu con

Chức quyền đừng tham cỏn con

Khi dính lao lý vợ con mất hồn

Sông sao luôn tỉnh và khôn

Để đức con cháu tiếng thơm cho đời.


18/12/2019

Thư kí thời đạiC:\Users\Administrator\Desktop\xe.jpg

Có khoảng trống giấy treo ảnh lên thôi!

Không liên gì bài viết