Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MÁNH ĐỔI TÊN

Vũ Quốc Tuy
Thứ hai ngày 4 tháng 6 năm 2018 3:33 PM


Bản chất sự việc sờ sờ
Coi thường dư luận, bây giờ ... đổi tên!
Đều là lệ phí - thu tiền
Đổi thành " thu giá" nghe phiền lỗ tai!
Ngành giáo dục mới thật tài
Học phí cũng đổi tên dài lê thê:
" Phí dịch vụ đào tạo" kia
Không là học phí trong nghề đó sao?
Tên này rõ thực hỗn hào
Đem nghề thầy dạy xếp vào chợ đen
Giáo dục sao lại thấp hèn
Để cho những kẻ dốt bền cầm cân
Đổi tên để dễ kiếm ăn
Tránh sao dư luận vạch trần ngay ra!
VŨ QUỐC TÚY