Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÀNG GIẢ ĐỐI THƠ

HGC và MT
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015 3:01 PM
Cuong Hoang Gia
Bởi quen hàng giả mất rồi
Nên gặp hàng thật lại ngồi phân vân!
Bởi quen dối trá lần khân
Nên nghe nói thật lại cần đắn đo!
Từ thằng nhóc đến quan to
Cái mồm, cái lưỡi có lò xo đưa!

Trang Mac
THẬT – GIẢ - THẬT
Thương dân mình quá đi thôi
Quen dùng hàng giả mất rồi, từ lâu…
Cái giả ngự trị trong đầu,
Khi thấy của thật, tưởng đâu bị lừa!
Đến bao giờ, đến bao giờ
Dân ta mới thoát bị lừa bấy lâu?
MVT