Trang chủ » Khúc kha khúc khích

DỰ ÁN 8 B LÊ TRỰC *

Nguyễn Đức Ninh
Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2015 10:24 AM
Đâu phải vùng sâu,vùng xa
Ngay giữa Ba Đình nắng chói
Lê Trực ,8 B vời vợi
Mười sáu mét,vượt chiều cao
Lên trên không giật cấp vào
Diện tích vượt 6 nghìn mét
Dân mong cấp trên xem xét
Nghiêm túc xử lý thế nào ?
Kỷ cương phép nước ra sao ?
Để chủ đầu tư viên mãn ?