Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VỊNH MỘC TỒN

Lão Hà
Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016 10:07 PMThông báo trên VTV1 vào khoảng 19h30 tối ngày 3-10-2016 về việc kỷ luật nhà báo Nguyên Như Phong, rút thẻ nhà báo, cách chức TBT tờ PetroTime và đình bản nó.

Từ thông tin này tôi liên tưởng đến bài báo của NNP là : làm nhà báo phải như con chó ấy và tôi nhớ đến bài Vịnh con chó, tôi không biết tác giả và có thể còn có chỗ nhớ sai nhưng cũng mạnh dạn nhờ Lão Trần đưa lên trang KKKK để các bạn khúc khích

Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu

Thấy có người lạ sủa gâu gâu

Khi nằm với vợ thì phải đứng

Quanh năm không được chén chè Tàu.
.

Quanh ra quẩn lại vẫn một con

Suốt ngày ngoe nguẩy chạy lon ton

Cơm cục, vứt xương không sợ hóc

Canh thừa cũng húp xì xụp ngon
.

Khốn nạn thân tôi phận chó già

Dù cơm hat c..t cũng phải tha

5 canh thức tiếp 5 canh sục

Nhẫn nhục đem thân hầu chủ nhà.
,

Lão Hà 3-10-2016