Trang chủ » Khúc kha khúc khích

RỒNG LƯỢN

Lão Hà
Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015 5:22 PMThăng Long - Hà Nội đất rồng bay

Đường sắt trên cao đương loay hoay

Uốn éo, cong queo như rồng lượn

Đường cong mềm mại, dáng như "gay"

*

15 sắp qua, 16 ơi

Kẹt tiền, bí rị, thời gian trôi

Sắt thép phơi mình, thêm rỉ sét

Con đường đau khổ, vã mồ hôi

*

Lần đầu làm đường sắt trên cao

Kinh nghiệm, tài ba chẳng là bao

Trăm việc vuông tròn nhờ bạn hẩu

Đã trot đâm lao phải theo lao

*

Đường sắt trên cao đã lập trình

Bổ ngang, trắc dọc..rối linh tinh

Rồng bay, rồng lượn rồi rồng múa

Chỉ e rồng lộn bất thình lình

*

Thương thay cho cái kiếp con đường

400 triệu lẻ# vẫn ẩm ương

Dễ dàng đắp chiếu vì cạn vốn

400 triệu# nữa chắc lên hương ?

#400 triệu đô-la

5/7/2015 Lão Hà