Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KINH HOÀNG NẠN TRỘM CẮP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG?

Thư ký thời đại
Thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2015 4:30 PM
Ở nước ngoài về Việt Nam
Sợ nhật là lũ gian tham trộm đồ
Cảng vụ sao nuôi "ma cô"
Để chúng ăn cắp trộm đồ tùm lum
Biết bao nhiêu vụ lùm xùm
Làm xấu đất nước Việt Nam quá nhiều
Các nhà quản lý mất tiêu?
Nhân viên như thế là điều khó coi
Không quản được thì về thôi
Tham quyền cố vị dân tôi khổ rồi
Mất đồ buồn lắm ai ơi
Trộm trong ngoài nước đông người Việt Nam
Làm sao trừ được kẻ gian
Lấy lại hình ảnh "Việt Nam -Vua hùng".
26/05/15
Thư ký thời đại
.....................................................................
XEM: Vietjet sẽ cùng hành khách làm rõ vụ vali bị phá khóa, mất đồ
Hồng Minh
25/05/15 16:55
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Vietjet-se-cung-hanh-khach-lam-ro-vu-vali-bi-pha-khoa-mat-do-post158600.gd