Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VIỆT GIAN...NGÂM KHÚC

Trường Giang
Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2009 7:41 PM
Trường-Giang
 Rượu nào ngon bằng “ Mao Đài” xịn
“ Mồi” nào bằng “ngầu pín” xứ Tàu
Đùi non “a múi” * gối đầu
“ Lão gia” cũng dzậy , phải đâu riêng mình !
Trải mấy cuộc hành trình phương Bắc
Ơn “ đại ca” đề bạt , trao quyền
Chức danh xứng giá đồng tiền
Đương nhiên ,”bản chức” có quyền lạm thu
Phải “ đi đêm” tù mù giằng níu
Phòng  lộ “ bem” còn cứu giúp nhau
Nhiệm kỳ năm năm qua mau
Nếu không tranh thủ ,làm sao kịp… giàu
Đất mênh mông ,biển dào dạt sóng
“ Lão gia” tham , mình cũng  xin …chiều
Biết bao là ít , là nhiều
Có đi , có lại là điêu tất nhiên
Trí thức kêu , ta không thèm chấp
Cứ “tỉnh bơ” mới thật cao tay
Ta đây không bao giờ sai
Anh Ba , anh Bảy , chú Hai đều “chì”
Ta đây đếch sợ gì dư luận
Có “ Lão gia “ kề cận “ đại ca”
Võ Tàu , chưởng sẽ tung ra
Mở loa mắng : “ tíu nhà ma lồng pào !”**
 
    Phương Mai 21-5-2009
------------------------------------------------------                                       
* Amúi : gái làng chơi
** Câu chửi tục thời Nguyễn Hải Thần