Trang chủ » Khúc kha khúc khích

"BÓP VÚ" NÔNG DÂN

Trần Trương
Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2009 7:47 PM
 
Tin các báo: cuộc họp mới đây về việc giải quyết vụ Vê-Đan gây hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, làm chết hẳn dòng sông Thị Vải. Nông dân 3 tỉnh, thành là Đồng nai, bà rịa Vũng Tàu, T/P Hồ Chí Minh bị thiệt hại lớn về mùa màng và chăn nuôi, đnhs bắt thuỷ sản, đời sống lâm vào cảnh khốn khó.Vậy mà khi bàn về việc đền bù thiệt hại do Vê-Đan gây ra thì Bộ tài Nguyên môi trường, Tỉnh Đồng Nai, cùng với “Ông” Vê- Đan cứ loanh quanh tranh cái nhau về hai chữ “Đền bù” hay “Hỗ trợ”,trong cuộc họp quan trọng này Các Hội Nông Dân không được tham gia ,cuối cùng việc đền bù, hay hỗ trợ vẫn “Án binh ,bất động” đã thế họ lại bàn đến việc sắp tới có thể khen thưởng Vê-Đan (Lời ông Bộ trưởng Tài nguyên ,môi trường)!!?.Thế là Nông Dân 3 địa phương bị thiệt hại vẫn đang rơi vào cảnh “án treo” về tiền đền bù, thế mới biết kẻ có tiền vẫn là kẻ mạnh.Chẳng hiểu các quan Bộ và Tỉnh thực hiện nghị quyết của Đảng về “Tam Nông” như thế nào hay chỉ là thương sót cái MỒM thôi!?
Vậy có Thơ Rằng:
 
Vê-Đan làm chết dòng sông
Đồng Nai  lơ đễnh ,ngỡ không biết gì
“Tài nguyên” Bộ trưởng ra uy
Búa dơ cao lắm(Tưởng vì nông dân)
Họp đi ,họp lại mấy lần
“Ba chàng”* thúc thủ, dần dần …lảng ra
Mặc dân mỏi miệng kêu ca
Hội Nông dân cũng chẳng là cái chi
Dân buồn ngồi khóc tỉ ti
Bồi thường chẳng được bởi vì ai đây?
Vê-Đan với tỉnh Đồng nai
Cộng thêm quí Bộ thành bài ba quân
Đồng tình “Bóp vú” Nông Dân
“Cam-ry” ông cưỡi, gà tần ông xơi
Vú sữa dân xẹp hết rồi
Bộ lại khen thưởng đời đời Vê-Đan
Dân ơi, dân cứ ở làng
Bộ ,tỉnh đang bận học làm tính…chia!!!

• Ba chàng là: Tỉnh Đ Nai,Bộ Tài nguyên ,môi trường,và Vê-Đan
      Thành bộ bài 3 quân thường “bịp” nhau đánh tá lả