Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SÚNG GIẢ - SÚNG THẬT

Vũ Hiển
Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2009 9:57 PM

Hôm nay là súng giả
Súng thật chắc nay mai
Một kho hàng phát nổ *
Đâu phải tại “ Thiên tai “ ?
.
Súng này của “ Nước ngoài “
Nó “ bay “ vào đây chắc ?
“ Súng hơi loại…AK “
Giống y như …súng thật !
.
Súng vào bằng tầu hỏa
Hẳn đi đường Lạng Sơn
Còn  “ Nước ngoài “ nào nữa
Nước nào liền ta hơn ?...
.
Hắn súng ấy của…Tầu
Hôm nay tuồn vào thử
Bây giờ là súng giả
Nay mai là súng gì…?!
.
10-5-2009
 VH
-----------------------------------------------------------
• Tin các báo :  Trong vụ cháy kho Giáp Bát, người ta  đã tìm thấy
“ Nhiều khẩu sung bằng sắt kiểu sung hơi có hình dáng như loại AK “
       ( Vnexpress.net . 9/5/2009 )