Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẦN VẠCH MẶT

Trường-Giang
Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2009 6:04 AM
 
Càng nghĩ ,càng xót thương đất nước
Kẻ trộm trong ,kẻ cướp núp ngoài
Chiến tranh mấy chục năm dài
Mồ hôi ,xương máu nào ai đong lường !
Việt gian đó, một phường  nham hiểm
Núp “ô” che , mưu chuyện bịp Dân
Tuồn “than thổ phỉ” bán ngầm
Quen đường vụng trộm , manh tâm theo…Tàu
Miệng xoen xoét : Học theo gương Bác !
Nhưng coi Dân như rác , như rơm
Cướp ngoài chiếm đảo , chiếm luồng
Trộm trong cống nạp đồi vườn cao nguyên .
Chúng lợi dụng Dân hiền , tốt nhịn
Rước ngoại bang , tính chuyện “gán ngang”
Miễn sao vơ vét nhiều vàng
Xong xuôi , cuốn gói chạy sang theo …”thầy”
Việt gian đó , một bầy bán nước
Chẳng ân tình, đạo đức gì đâu
Ghìm mình , dằn nén đã lâu
Nay cần vạch mặt , cùng nhau tẩy trừ ./.
 
       Phương Mai 24-5-2009