Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LIỆU CÒN XỨNG ĐANG

Trần Trương
Thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2009 2:38 AM
 
Báo cáo của Bộ công thương dài dòng  nhưng hời hợt. Các ông làm ăn tắc trách, cô đấm ăn xôi, lại còn cái giọng đe doạ nhà báo , trí thức. Đọc kỹ báo cáo của quí Bộ thì chỉ thấy giải thích ,trình bày toàn những thứ ai cũng biết rồi, và sự chứng minh cho việc hợp lý hoá của các ông là chỗ nào cũng có câu Thủ tướng đã phê duyệt.Thủ tướng phê duyệt có thể là cái tham mưu thối của các ông và biết đâu đó nó uẩn khúc một sự chưa minh bạch nào trong cái việc ăn chia đâu đó? Chả lẽ các ông cứ cố đấm ăn xôi  để khai thác Bô xít này là lòng yêu nước quá mức của các ông.các ông là những ngôi sao sáng nhằm cứu dân Tây Nguyên xoá đói giảm nghèo và tương lai của họ sẽ “bay lên” như mong muốn của các ông,nhưng liệu các ông có tính đến sự “chìm xuống” của người dân ở đây , bởi vì ông Bộ trưởng công thương vẫn nói là 5 ăn, năm thua? Vậy có thơ rằng:
 
Ba ông ở Bộ Công Thương
Ông Quang, ông Kiển, ông Hoàng là ba
Đang định viết lại “Quốc ca”
Lời là Bô xít, nhạc Hoa phổ vào
Báo cáo viết vội tầm phào
Quốc hội sẽ hiểu thế nào được đây?
Nào là giám sát thế này
Nào là từng bước, từng ngày thế kia
Thật là một khúc xàng sê
Ba ông cùng hát một bè…hại dân
Nước ta như yếu thế dần
Cái áo đứt cúc ,cái quần tuột khuy
Bô xít, báo động lâm nguy
Ba ông vẫn “quyết tâm” vì Tây nguyên
Ba ông hát điệu “xênh tiền”
Sau này ai chịu lời nguyền rủa đây?
Các quan vô cảm thế này
Liệu còn xứng đáng nửa ngày “ghế quan?!