Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRÓT ĂN MÓN CA LA THẦU

Tú Xẩu
Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2009 7:03 AM

TNc:
Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc  hội Trần Đình Đàn, Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít. Về trách nhiệm thẩm tra báo cáo riêng của Chính phủ, ông Đàn cho hay, sẽ giao Ủy ban Kinh tế thẩm tra nội dung về hiệu quả kinh tế và Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường thẩm tra nội dung về môi trường, công nghệ. Các cơ quan của Quốc hội phải có trách nhiệm giám sát. 
Vậy là Quốc hội chưa họp đã biết kết quả của những người thay mặt nhân dân. Ở nước ta cái gì cũng giỏi nhất thế giới, chẳng hạn Toà chưa xử đã có mức án, đại hội chưa bầu đã biết người trúng cử. Thế cho nên cụ Tú Xẩu mới có thơ rằng
:
 
Xứ đâu có chuyện ngược đời
Ông bõ hạ viện coi trời bằng vung
Nghị viện chưa đến tập trung
Bõ đã tuyên bố lung tung xanh rờn
Rằng nghị viện chẳng cần bàn
Trăm phần trăm quyết tâm làm kẽm nhôm
Báo cho những kẻ bạo mồm
Im ngay kẻo đạn sắt nhôm toạc đầu
Trót ăn món ca la thầu
Thì ta buồn ngủ gật đầu cho qua...