Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỢI XEM

Trường Giang
Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2009 10:27 PM

                       Kính gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Quý Bộ vào Tân Rai rồi đấy
Đến tận nơi , mắt thấy  tai nghe        
Phải đâu bịa đặt , hóng nghe
như “ Lê thứ trưởng “ ngang phè nói nhăng
Đau xót đất Badan , đau quá  !
Họ làm liều , phớt cả phép công ;
coi quý Bộ : có như không
khác gì gán núi , “cầm” sông lấy …giàu
Nhôm nhiếc ở tận đâu chưa biết
Họ bới đào nát bét Tây Nguyên
Chuyên môn , quý Bộ nghĩ xem
Môi trường , nguồn nước trở nên hoang tàn !
Họ rằng  : mới chỉ làm thử tí ,
Các giấy tờ pháp lý “ sẽ”…xong
Dân kêu , trên đáp lòng vòng
Rằng “ mấy trăm tỷ , bé , không phải trình “ !!!
Ô , dù ở nước mình ghê thật !
Miễn được lòng,  trái luật chẳng sao
Cử tri trông cậy cấp cao
Liệu rồi kết quả thế nào , đợi xem …

                                      Phương Mai 8-5-2009