Trang chủ » Khúc kha khúc khích

COI CHỪNG MẤT....

Trường Giang
Thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2009 11:10 AM

Trường-Giang

Bộ Công Thương “ diễn tuồng” quá giỏi
Hét : “ Tây Nguyên cằn cỗi quá trời !
Đất đai rộng ,muốn sinh lời
Phải đào bô xít đổi đời làng buôn …”
Rằng : “ bên Tàu tinh tường công nghệ,
Phải mời sang – chuyện dễ như chơi !
Tây Nguyên giàu sụ đến nơi
Nước nôi , điện đóm …để rồi tính sau
Sẽ “ lo sau” luyện nhôm , luyện nhiếc
Alumin cứ việc “ bán non”
Ô nhiễm đất , bẩn nước nguồn
Vấn đề cũng chỉ “cỏn con” thôi mà !
Phương pháp Tàu sang ta áp dụng
 Cam kết không tác động môi trường…”
Bởi đây là Bộ Công Thương
Có Lê Thứ trưởng ở phường Phó Ngang
Dân cả nước kêu vang , kiến nghị
Tây Nguyên ơi ! càng nghĩ càng thương
 Nếu nghe lời Bộ Công Thương
Mất nhà , mất đất , nắm xương chẳng còn !
 
      26-5-2009