Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ MÔI...TRƯỜNG

Tú Xẩu
Thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2009 6:45 PM
Ông bộ trưởng Môi trường nói tại diễn đàn Quốc hội rằng môi trường nơi khai thác bauxite kiểm soát được, không hề hấn gì các vị đừng lo. Trời đất ơi, có chú Vedan giết sông Thị Vải 10 năm mà ông không biết nữa là bây giờ hàng triệu tấn bùn đỏ như quả bom khổng lồ chờ nổ. Cho nên cụ Tú Xẩu tức cảnh mấy vần tặng ông:

Nghe ông bộ trưởng Môi trường
Tưởng bọ sít (bô-xít) sẽ có hương hoa hồng
Sông Thị Vải nước xanh trong
Và Vedan sắp được phong anh hùng !
Tân Rai bùn đỏ trập trùng
Sẽ thành quặng sắt, thành rừng non tơ
Tưởng ai cũng lũ ngu ngơ
Ba hao khoác lác giở trò trấn an
Nếu không ăn bả Khoáng -Than
Thì ông chắc đã xư phan cơm Tầu…