Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG ĐỦ HIỂU CHƯA ĐỦ

Trần Tương
Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2009 9:52 PM

 

Vừa qua ngày26/5/09 ông Võ văn Đủ Đại biểu Quốc Hội tỉnh Đak Nông trả lời Viẹt nam .net rằng: “ Nhân dân địa phương không thắc mắc về dự án khai thác Bô xít mà cử tri các nơi  lại cứ thắc mắc , Ông cho là cử tri nơi khác thật”rách việc”

Ông Đủ dẫn chứng 140 ý kiến phát biểu trong tổng số 1614 cử tri được hỏi thì không ai phản đối gì về dự án khai thác Bô xít, còn hơn 1000 ý kiến “im lặng” có nghĩa là đồng ý?!! Thưa ông Nghị sĩ Đủ, sao mà ý kiến của ông nông cạn thế?, Thưa ông Tây Nguyên và Bô xít ở tỉnh ông không phải của riêng các ông.Có biết bao nhiêu người ở mọi nơi đều luôn hướng về Tây Nguyên.Khi đồng bào tây Nguyên gặp khó khăn, hoặc có người dại dột nghe theo địch đi biểu tình chống chính quyền hoặc chạy ra nước ngoài, có kẻ xấu xúi giục nên phá rối trật tự công cộng thì cả nước đã rất lo ngại và góp sức cùng Tây Nguyên giúp đỡ đồng bào các dân tộc đồng thời đấu tranh trên các mặt trận báo chí, khoa học, và cơ sở vật chất chống lại mọi mưu mô của kẻ địch đẻ bảo vệ Tây Nguyên và xây dựng Tây Nguyên.Khi văn hoá  cồng chiêng Tây nguyên được công nhận là di sản phi vật thể của thế giới thì nhân dân cả nước vui mừng và tự hào. Bây giờ cái kế hoạch Khai thác Bô xít ở Tây Nguyên là vấn đề của cả nước chứ không phải của riêng ông Đủ và một nhóm cử tri ở Đăk Nông. Tầm nhìn và con mắt của ông Thiển cận quá.Ví dụ nếu ông là công an mà ông bắt người sai trái trong tỉnh của ông gây ảnh hưởng xấu  , thì không chỉ riêng ông bị chỉ trích mà nó ảnh hưởng xấu đến toàn ngành công an, chứ không thể nói việc sai của công an tỉnh tôi bị xấu thì có ảnh hưởng gì tới ngành công an đâu?Liệu ông có nói được như thế không? Ông nói vậy là hơi cục bộ địa phương đấy. Ông cần học thêm về tinh thần yêu nước và thương dân . Ông có nhớ câu Bác Hồ nói khi Miền nam chưa được giải phóng không? Bác Nói:”Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”!

 

Vậy có vài câu văn vần nói với ông nhé:

 

Ông Đủ còn  “Thiếu” cái đầu

Tây nguyên đâu phải tầng “lầu” của ông

Ông rằng dân chúng Đăk Nông

Khai thác  Bô xít họ không nói gì?

Ông “quan” của tỉnh thật kỳ

Nói năng chẳng biết nghĩ suy mọi đường

Giọng nghe nịnh Bộ Công thương

Rằng ông nhũn nhặn, nhũn nhường cấp cao

Trình độ ở mức tầm phào

Ếch nằm đáy giếng , cào cào nhảy ra

Mau về giúp vợ đuổi gà

Rằng chuyện  Bô xít không là chuyện riêng .