Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!

TT Cần Thơ
Thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2009 11:35 AM

 

Lê Dương Quang bị kỷ luật, từ chức vụ phó tiến lên tới chức thứ trưởng, thật ngọan mục. Ủy ban pháp luật của Quốc hội còn óach hơn biến giáo sư Nguyễn Huệ Chi từ giống đực thành giống cái. Ông Trần Đình Đàn chưa họp quốc hội nhưng vẫn biết là tất cả “dân biểu” đều đồng ý cho khai thác bauxite . Điều đáng khâm phục không phải là các ông Quang, Long, Đàn, mà là công tác tổ chức cán bộ, sử dụng người tài của ta đã chọn “đúng đối tượng”. Chúng ta không phục sát đất mà phục  chín tầng mây luôn. Tôi xin ngả mũ kính chào sự sáng suốt của những người góp phần đưa các vị này vào các chức quan trên.
 

Vậy có vài câu thơ rằng:

 

Thôi thì mọi sự đã rồi

Mang ra cùng đọc để cười cho vui

Chuyện đời lúc ngược lúc xuôi

Khúc đen khúc trắng, biển khơi khó lường

Những người sao quá tầm thường

Vẫn ngồi trên ghế quan trường huênh hoang

Đầu tiên là Lê Dương Quang

Bị kỷ luật vẫn đàng hòang bước lên

Chức Thứ trưởng, trao nhẹ êm

Trong ngòai tức tối, dân đen rầu lòng

Đến lượt ông Trần Đình Long

Ủy ban pháp luật chơi ngông quá trời

Đổi tên người không một lời

Biến ĐỰC thành CÁI cho đời biết tay

Chữ viết nguệch ngọac như say

Như gió thổi mạnh xô cây nghiêng hàng

Tiếp đến ông Trần Đình Đàn

Quốc Hội chưa họp ông làm trước ngay.

Đây là miếng võ bấy nay.

Thị uy dân biểu, những “Tay” yếu mềm

Muốn cho trong ấm ngòai êm

Á¨T PHẢI cùng “Bấm” dưới trên đồng lòng

Trái ý chức tước “đi tong”

Hết đường kiến nghị, đừng mong ngược chiều.

Gởi ba ông một đôi điều

Lịch sử  mãi mãi “nhắc” nhiều tên ông.

21/5/2009