Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÀNH DÂN

Trần Trương
Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2009 2:44 AM
  
Hôm qua Hà Nội vừa có cuộc Hội thảo về quyền được thông tin của nhân dân. Cuộc hội Thảo sôi nổi ,rất nhiều điều cần được các cơ quan nhà nước nhất là các quan chức phải có trách nhiệm trước DÂN về những điều DÂN cần biết để phục vụ cuộc sống thường nhật và cũng là để kiểm tra  việc thực hiện chế độ chính sách  của các cơ quan hành pháp. thế nhưng từ Hội thảo đến ..thực tế còn xa vời vợi….
Vậy DÂN có thơ rằng
Chính quyền thì bảo của DÂN
Đến phường lại “được” quan “trần” một phen
Nào là giấy viết lem nhem
Nào là còn thiếu cái “TEM” phong bì
Dòng này để trống đừng ghi
Dòng kia “bác” viết bút bi hơi mờ
Tập này chưa đủ giấy tờ
Chứng minh, hộ khẩu hình như lệch dòng
Thôi thì hạch sách lung tung
Đến khi đầy đủ thì ông…bảo chờ
Hỏi rằng chờ đến bao giờ
Thì ông ỡm ờ:  còn phải trình lên
Thật là khổ nỗi dân đen
Đành nén cái bụng vì tiền hiếm hoi
Mặt quan vênh tựa ngà voi
Tình quan bạc trắng như vôi trần nhà
Dân sợ ít dám nói ra
Quan coi con dấu như là vật thiêng
Giá mà biết cách trao ..tiền
Hay là có “MÁ” dấu liền .. đóng ngay..(ta hay gọi dấu má)
Vừa xong hội thảo…hai ngày
Hội thì cứ Hội …quan đây ..Hội…HÀNH..(hành là chính)