Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Trần An

Trần An
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 4:13 AM
ĐOÀN KẾT LẠI ẮT THÀNH CÔNG

Có Đảng mới có Hội ta
Hội của người già gốc của nước non
Tuổi cao sức lực hao mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ
Nước non vẫn đợi vẫn chờ
Giúp người chèo lái con đò đi lên
Tuổi già dâng hiến lời khuyên
Góp phần dựng nước nên thiên sử vàng
Nhớ xưa hội nghị Diên Hồng
Khẩn cầu truyền thống cha ông ngàn đời
Mỗi người một ý một lời
Khuyên con bảo cháu răn người thân thương
Tôn trọng phép nước kỷ cương
Giữ lấy đạo lý cương thường gia phong
Đắp bồi nhân nghĩa cha ông
Xum vầy con cháu cho lòng thảnh thơi
Thành tâm dâng hiến cho đời
Cây cao bóng cả rạng ngời non sông
Đoàn kết lại ắt thành công
Xứng danh bô lão con rồng cháu tiên
06/06/2012

CHUYỆN DÂN GIAN A CÒNG

Lẳng lặng mà nghe chuyện thế gian
Mạn đàm về chuyện các quan làm giàu
Họ nhà quan phất rất mau
Như có phép lạ tây tàu cũng thua
Thoáng hơn vua bí tựa bùa
Trời phật thánh thất đền chùa ban cho?!
Họ làm giàu như trò ảo thuật
Khiến thiên đình bất lực cản ngăn
Phải ban lời gọi chúng dân
Đồng tâm hợp sức hợp lòng răn đe
Họ đâu biét sợ là gì
Tiền quyền bạo lực cận kề trong tay
Sức mạnh tiền bạc giờ đây
Mạnh hơn bom đạn những ngày chiến tranh
Nó làm méo mó dị hình
Nhân văn nhân phẩm nhân tình nước non
Nó hạ gục bao con người tốt
Làm hư danh bao lớp người hiền
Đạo nhà phép nước mất thiêng
Trăm nghìn tai họa vì tiền đó thôi
Ngôi cao như đã định rồi
Tiền dân cứ móc tiền trời cứ vơ
Của nhà nước của trời cho
Có dự án có cả kho tiền trời
Coi chừng dâu bể người ơi…

TRẦN AN