Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sừng sững một tượng đài

Bùi Ngọc Phúc
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 9:28 PM

 

   tuổi ta nhiều hơn tuổi các ủy ban
   (trích bài thơ “lời cây dầu cổ thụ…” -  Đàm Chu Văn)

Cây dầu đã có từ lâu lắm
đương nhiên là trước các ủy ban
Dòng sông đã có từ lâu lắm
 đương nhiên là trước các tập đoàn

Những con nai, con mễn kia đã có từ ngày xửa  ngày xưa
và cánh bướm vờn quanh như mảnh hồn xưa thao thức
Rừng xanh hỡi, rừng ngày càng tan tác
Bến Nghé, Đồng Nai phố xá bụi mịt mù
 
Càng xót thương những cây dầu
 nào đục gốc lấy dầu
 nào bão trời, bão người quật ngã
 May mắn thay những cây dầu bên bờ sông Đồng Nai
 giữa mặt nhạt cuộc đời* còn đó
 suốt một đời ngay thẳng chấp phong ba

Ơi cây dầu, ơi ngày xửa ngày xưa!...
còn nhớ chăng rì rào bao kỷ niệm
như mũi tên vút trời xanh , như tán mây bè bạn
những cây dầu bên bờ sông Đồng Nai
sừng sững một tượng đài…
 
ĐN - BRVT
20/9/2012

* mặt nhạt cuộc đời : chữ dùng của Đàm Chu Văn