Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Trần Quốc Minh

Trần Quốc Minh
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 9:32 PM

LẠC CÕI LIÊU TRAI

Đoc Liêu Trai một mình
Hoang vắng quá…
Bồ Tùng Linh mời vào cuộc
-Nhập hồn mỹ nhân ư?
Tôi sợ những lưỡi sắc như dao!
-Làm thi nhân nhé?
Những con chữ lang thang
Chưa gặp một chữ thần!
-Hay mặc áo thương gia?
Tôi sẽ buôn tất cả!
-Vào nghị trường chính khách?
Bõ gì, vinh nhục từ quan!

Thôi xin ông cho tôi được là tôi
Tôi thương thân kiếp này chưa đủ

Trang sách giở giật mình
Nước mắt ban trưa…
 

PHỖNG

Đá cười vỗ bụng hồn nhiên
Muốn rằng thoát tục lên tiên đấy mà

Chẳng cam là quỷ là ma
Tái sinh từ đá nhẩn nha kiếp người

Tim không đầu đặc mất rồi
Đá hoàn kiếp đá nụ cười giá băng


LẠI NÓI VỀ CHÍ PHÈO

Người ta chí hiếu chí công
Còn anh ngất ngưởng lông bông Chí Phèo

Sinh ra ở cuối cõi nghèo
Chỉ riêng Thị Nở  mới theo anh về

Lê la lều chợ bãi quê
Rượu thay lời Chí chửi thề khơi khơi

Nhàm tai, rạch mặt kêu trời
Đến nhà chức sắc đầy vơi oán hờn

Hứng vài đồng kẽm con con
Hạ ngay cơn uất để còn say say!

Biết bao gã Chí đời nay
Vẫn còn chửi đổng vung tay đập bàn!

Có thằng thì đã thăng quan
Có thằng kiết xác vẫn hoàn như xưa

Nam Cao dạ mát hay chưa?
Cái làng Vũ Đại muối dưa vẫn nghèo.

Sinh ra tam đại Chí Phèo
Chạy ra thành phố vèo vèo xe bon…

Địa chỉ: Trần Quốc Minh- Lô A6, Cầu thang 4, tầng 2, Vạn Mỹ, Hải Phòng.