Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyến xe bão táp

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 5:02 PM


Xem phim
Mà ngực cứ rung lên
Rung lên
Nghẹn thắt…

Ngực rung lên
         theo  xe bão táp
Nước mắt tràn my
               theo xe bão táp
Trái tim nhói đau
     theo  xe bão táp
Mưa tràn lòng ta
      theo  xe bão táp

Người cầm lái
Hành dân
Muốn đi muốn dừng
Tùy thích!
Hư xe hay hư tim óc
Động cơ tiền bạc
Liên kết với “con buôn”
Qauy cuồng
Hành khách như là nô lệ!
Ngưới khỏe thành bệnh nhân
Trẻ em cấp cứu!

Mà ngực cứ rung lên
Rung lên
Nghẹn thắt…

Qua chuyến xe bão táp
Biết kẻ xấu, đầu cơ
Biết người trung nghĩa

Cuộc đời có bao nhiêu
Chuyến xe bão táp
Làm ta mắt cay cay
Chuyến xe bão táp
Làm ta nhoi nhói trong tim
Chuyến xe bão táp
Làm ta trống rung lồng ngực

Xem phim
Mà ngực rung lên
Nghẹn thắt

Ôi chuyến xe cửa quyền!!!

Mà cửa quyền
                 thời nào cũng thế!!!
Cửa quyền
                 ở đâu chả thế!!!

Cải cách 
Đổi thay
Thoát khỏi độc quyền
Hành khách
Tập làm…
Thượng đế!   

   24-9-2012