Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm tứ tuyệt Văn Công Mỹ

Văn Công Mỹ
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 4:16 AM
Sóng

Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát


Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !

Bèo Bọt

Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi?
 
Nghiệp Chướng

Biết em là thánh nữ
Nhưng tôi chẳng cầu kinh
Mà lại đem sính lễ
Bắt ái tình đóng đinh.
 
Vô Cùng

Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể. 

Văn Công Mỹ