Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ anh Nguyễn Đình Tứ

Lê Duy Phương
Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012 10:18 PM

         
Nhân dịp 80 năm ngày sinh giáo sư Nguyễn Đình Tứ


Đạp chiếc xe Liên Xô cũ kỹ
Anh đến cùng với hội đồng hương
Huỳnh Thúc Kháng, Phan Đình Phùng năm ấy
Tự hào học sinh cũ của trường

Cho đến chiếc Vôn-ga đen nhánh
Gặp chúng tôi anh vẫn xuống hỏi chào
Ông Bộ Trưởng hay Nhà Khoa Học
Với chúng tôi vẫn anh Tứ thưở nào

Vẫn anh Tứ về trường học cũ
Nói bao nhiêu là chuyện trên đời
Cứ nhỏ nhẹ thưa thầy, thưa bạn
Chúng tôi nghe và quý một con người

Vẫn anh Tứ những chiều Trung Tự
Cùng bố già dạo mát đường cây
Lên đến đâu vẫn giữ tròn chữ hiếu
Một tấm gương cho tụi trẻ sau này

Vẫn anh Tứ hẹn chúng tôi dạo trước
Hè mình về thăm lại trường ta
Hè đến rồi anh không về được nữa
Lời hẹn thành nỗi đau đớn xót xa
Lê Duy Phương